Trường Mẫu giáo Trung Chánh là trường mẫu giáothuộc xã Trung Chánh của huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mẫu giáo Trung Chánh xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Mẫu giáo Trung Chánh, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

Giáo viên được tuyển vào Trường Mẫu giáo Trung Chánh phải qua những vòng sơ vấn và phỏng vấn rất gắt gao. Giáo viên phải soạn giáo án theo hoạt động được chỉ định và thực hiện tiết dạy mẫu trước Hội đồng chuyên môn.

100% giáo viên có bằng Cử nhân sư phạm Mầm non hệ chính quy (100% giáo viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm).

100% cấp dưỡng có trình độ Trung cấp trở  lên.

100% giáo viên, bảo mẫu và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên, bảo mẫu và nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệ

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 25-36 tháng: có 1 nhóm: 11 cháu với 2 cô giáo 

Lớp mầm (3 tuổi- dưới 4 tuổi): có 1 lớp: 21 cháu với 1 cô giáo 

Lớp chồi (4 tuổi – dưới 5 tuổi): có 3 lớp  66 cháu với 4 cô giáo 

Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi): có 4 lớp: 87 cháu với 8 cô giáo